Kimberly Au
 
 
Polykroma 2019 Portfolio Exhibit

Polykroma 2019 Portfolio Exhibit

Wavy Coffee Co.

Wavy Coffee Co.

Open Home App

Open Home App

Lifestyle: Risk

Lifestyle: Risk

Communication Without Type

Communication Without Type

Internship at Thirsty Agency

Internship at Thirsty Agency